Byggservice

C4 Entreprenad utför alla former av Byggserviceuppdrag.
Vår serviceorganisation kännetecknas av hög kvalitet och engagemang och där vi är vana att hantera både akuta ärenden och planerat underhåll.

Vi är angelägna om att våra kunder skall uppleva vår byggserviceavdelning som det bästa alternativet på marknaden och vi vill ständigt utveckla oss. Vi följer upp verksamheten genom löpande erfarenhetsåterföring samt uppföljning av egna medarbetare och underleverantörer på våra produktionsmöten där även bolagets Arbetschef och VD deltar.

Grundtanken med vår byggserviceavdelning är att vi ska kunna svara upp mot uppkomna garantiåtgärder, byggservice vid planerade underhållsåtgärder, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar av lokaler och bostäder, främst skolor, förskolor, äldreboende och kontorslokaler. Stor del av våra servicearbeten innefattar även akuta åtgärder som vattenskador där våra servicemedarbetare med sina fullutrustade servicebilar snabbt kan lägga om planeringen utefter behov.

Oavsett om det är en bostad med kvarboende hyresgäst eller en lokal med pågående verksamhet ställer det höga krav på oss som yrkesutövare. Vår byggserviceavdelning har stor erfarenhet av att möta alla typer av kunder och uppdrag där gott kundbemötande, finess och fingertoppskänsla är viktiga parametrar.

Vår byggserviceavdelning arbetar idag med flera ramavtal som Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, Stena Fastigheter, Upplands-Brohus bland flera

Vi vill tillsammans med våra kunder utveckla värden, möjligheter och långsiktiga relationer.

Mattias Rehn, projektledare

Kontaktuppgifter:

mattias.rehn@c4entreprenad.se
+ 4673-339 31 81